Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website.
Voor alle duidelijkheid wijst Cafetaria De Snackerij ten aanzien van de website www.desnackerij.nl u op het volgende:
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Cafetaria De Snackerij. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cafetaria De Snackerij. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
De op deze website getoonde informatie wordt door Cafetaria De Snackerij met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Cafetaria De Snackerij behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel Cafetaria De Snackerij alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Cafetaria De Snackerij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Cafetaria De Snackerij, welke geen eigendom zijn van Cafetaria De Snackerij, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Cafetaria De Snackerij. Hoewel Cafetaria De Snackerij uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Cafetaria De Snackerij worden onderhouden wordt afgewezen.Cafetaria De Snackerij sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Cafetaria De Snackerij

 

Nijverheidsstraat 2
1704 RA Heerhugowaard
Tel: 072 - 571 29 90


Openingstijden:

 

Dagelijks geopend van:
11.00 - 20.00 uur

Deze website gebruikt cookies Meer lezen

Daarmee proberen we de website zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen. Meer weten over onze cookies? Klink dan de link boven de rode knop!